„Konfigurace DELTA“

Světelný objekt

2000-konfigurace_delta-chmelova-001.jpg
„Konfigurace DELTA“ - Světelný objekt
Materiál: kovová konstrukce, skleněná čočka,
plexi-sklo, 2 x dataprojektor
2000-konfigurace_delta-chmelova-002.jpg
„Konfigurace DELTA“ - Světelný objekt
Materiál: kovová konstrukce, skleněná čočka,
plexi-sklo, 2 x dataprojektor
2000-konfigurace_delta-chmelova-003.jpg
„Konfigurace DELTA“ - Světelný objekt
Materiál: kovová konstrukce, skleněná čočka,
plexi-sklo, 2 x dataprojektor
2000-konfigurace_delta-chmelova-004.jpg
„Konfigurace DELTA“ - Světelný objekt
Materiál: kovová konstrukce, skleněná čočka,
plexi-sklo, 2 x dataprojektor
2000-konfigurace_delta-chmelova-005.jpg
„Konfigurace DELTA“ - Světelný objekt
Materiál: kovová konstrukce, skleněná čočka,
plexi-sklo, 2 x dataprojektor
2000-konfigurace_delta-chmelova-006.jpg
„Konfigurace DELTA“ - Světelný objekt
Materiál: kovová konstrukce, skleněná čočka,
plexi-sklo, 2 x dataprojektor
2000-konfigurace_delta-chmelova-007.jpg
„Konfigurace DELTA“ - Světelný objekt
Materiál: kovová konstrukce, skleněná čočka,
plexi-sklo, 2 x dataprojektor
2000-konfigurace_delta-chmelova-008.jpg
„Konfigurace DELTA“ - Světelný objekt
Materiál: kovová konstrukce, skleněná čočka,
plexi-sklo, 2 x dataprojektor
2000-konfigurace_delta-chmelova-009.jpg
„Konfigurace DELTA“ - Světelný objekt
Materiál: kovová konstrukce, skleněná čočka,
plexi-sklo, 2 x dataprojektor
2000-konfigurace_delta-chmelova-010.jpg
„Konfigurace DELTA“ - Světelný objekt
Materiál: kovová konstrukce, skleněná čočka,
plexi-sklo, 2 x dataprojektor
2000-konfigurace_delta-chmelova-011.jpg
„Konfigurace DELTA“ - Světelný objekt
Materiál: kovová konstrukce, skleněná čočka,
plexi-sklo, 2 x dataprojektor
2000-konfigurace_delta-chmelova-012.jpg
„Konfigurace DELTA“ - Světelný objekt
Materiál: kovová konstrukce, skleněná čočka,
plexi-sklo, 2 x dataprojektor
2000-konfigurace_delta-chmelova-014.jpg
„Konfigurace DELTA“ - Světelný objekt
Materiál: kovová konstrukce, skleněná čočka,
plexi-sklo, 2 x dataprojektor
2000-konfigurace_delta-chmelova-015.jpg
„Konfigurace DELTA“ - Světelný objekt
Materiál: kovová konstrukce, skleněná čočka,
plexi-sklo, 2 x dataprojektor
2000-konfigurace_delta-chmelova-016.jpg
„Konfigurace DELTA“ - Světelný objekt
Materiál: kovová konstrukce, skleněná čočka,
plexi-sklo, 2 x dataprojektor
2000-konfigurace_delta-chmelova-017.jpg
„Konfigurace DELTA“ - Světelný objekt
Materiál: kovová konstrukce, skleněná čočka,
plexi-sklo, 2 x dataprojektor

Objekt je složen z několika částí: ocelové konstrukce, prostoru pro promítání, skleněného jádra a samotné videoprojekce.

Konstrukce je vyrobena z ocelového profilu tak, aby svými tvary navozovala dojem křídla nebo letounu. Vymezuje prostor, ve kterém se veškerý děj odehrává, uzavírá ho. Původní rozměr je odvozen od rozměrů lidské figury. V nosném těžišti konstrukce je uložena nejkřehčí část objektu. Jádro sestává z optické soustavy – duté skleněné kopule, vyčnívající z kovového ochranného obalu a ze zabroušené prstencové matnice. Ta tvoří dělící rovinu. Za ní je vystavěna totožná konstrukce odvrácená na protilehlou stranu, lišící se pouze drobnou úpravou projekce. Obě prostředí jsou téměř totožná. Na společné jádro jsou nasazeny terče ze syntetického materiálu. Tyto satelity jsou určeny k příjmu obrazu. Na každé straně vznikají 4 vrstvy k zachycení děje, pozorovatelného z různých úhlů. Projekce, odvíjející se ze středu až po maximální šíři a zpět se odbývá vždy pouze na jedné straně. Po tuto dobu je na straně opačné tma, doléhá sem pouze světelná informace o živém ději na odvrácené straně skrze alchymistické baňky optického jádra. Centrální matice je tak jediným místem, kde je možné rovněž zachytit přímý paprsek světla, jež vyjevuje příběh protipólu, zobrazuje malé procento nezkreslené informace.

Jedenáctivteřinová sekvence je založena na staré černobílé fotografii. Není jisté, zda se jedná o fotografii novorozence, ještě spojeného pupeční šňůrou s tělem matky, astronauta, plujícího ve vesmírném prostoru při opravě pláště lodi, nebo zda je zde zachycena bytost zatím neidentifikovaná.